33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 55 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HERNANDEZ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 54

Voorgesteld 13 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de afgelopen jaren zeer gebruik gemaakt is van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren;

verzoekt de regering per direct een einde te maken aan deze regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hernandez

Naar boven