Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 51

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN EIJSINK

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de toekomstige inzet van VPD's ter bescherming van koopvaardijschepen niet ten laste moet komen van het budget voor crisisbeheersingsoperaties;

verzoekt de regering om de inzet van de VPD's niet uit de middelen voor crisisbeheersingsoperaties te financieren, maar middelen vrij te maken binnen de Defensiebegroting dan wel bij andere departementen die daarvoor meer in aanmerking komen, zoals Verkeer en Waterstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Eijsink