33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN EIJSINK

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Eerste Kamer in een aangenomen motie oproept tot een verbod omtrent aantoonbare directe investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie;

verzoekt de regering zich in de toekomst alleen nog maar in te zetten voor een totaalverbod van clustermunitie;

verzoekt de regering tevens zo spoedig mogelijk met wetgeving te komen omtrent investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Eijsink

Naar boven