Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 49

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister stelt dat militairen zich te veel met ontwikkelingstaken bezighouden en ook in de begroting stelt dat militairen zich meer op militaire taken moeten richten;

verzoekt de regering zich tijdens buitenlandse missies, waar mogelijk, onverkort vast te houden aan de 3D-benadering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind