33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S.

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 119 Leopard 2A6 gevechtstanks zullen worden afgestoten;

constaterende, dat de minister van defensie van Indonesië interesse heeft getoond in deze Nederlandse tanks;

overwegende, dat het Indonesische leger zich schuldig heeft gemaakt aan schendingen van mensenrechten in Atjeh, Oost-Timor en recent in West-Papoea;

verzoekt de regering deze tanks niet te leveren aan Indonesië,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Eijsink

Naar boven