Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 44

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 1 mld. wordt bezuinigd op het Defensiebudget en duizenden Defensiemedewerkers worden ontslagen;

constaterende, dat het ministerie van Defensie een zelfstandige positie heeft binnen de rijksoverheid;

overwegende, dat in het rapport De Grote Uittocht wordt geconcludeerd dat er in de toekomst veel vraag zal zijn naar ambtenaren bij de ministeries;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om structurele doorstroom van Defensiepersoneel binnen de rijksoverheid te bewerkstelligen en hierover te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

El Fassed

Eijsink