Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 40

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat beëindiging van de Nederlandse missie in Kunduz veel geld oplevert;

constaterende, dat sprake is van enorme bezuinigingen op Defensie;

constaterende, dat er veel vraag is naar bescherming van de koopvaardij in verband met piraterij;

verzoekt de regering te stoppen met de missie in Kunduz, opdat het geld dat wordt bespaard voor andere zaken kan worden ingezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk