Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 39

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mogelijk sprake is van nieuwe bezuinigingen;

constaterende, dat de JSF ook in de Verenigde Staten steeds meer omstreden raakt;

verzoekt de regering in de zoektocht naar eventuele nieuwe bezuinigingen ook te bezien hoe de JSF daaraan kan bijdragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk