Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 37

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.

Voorgesteld 30 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een onafhankelijke inspectie een belangrijke bijdrage levert aan de transparantie, kwaliteit en effectiviteit van beleid en Defensie geen onafhankelijke inspectie kent zoals andere ministeries die wel kennen;

constaterende, dat de huidige inspectiefunctie bij Defensie vooral toeziet op het personeelsbeleid bij Defensie en in die hoedanigheid geen volledige inspectierol kan vervullen;

van mening, dat een onafhankelijke inspectierol met betrekking tot het volledige defensiebeleid de transparantie, kwaliteit en effectiviteit van beleid zal bevorderen;

tevens van mening, dat de adviserende en controlerende rol van de IGK met een aanvulling op het huidige takenpakket die onafhankelijke inspectierol bij Defensie kan vervullen;

verzoekt de regering, de huidige inspectiefunctie van de IGK aan te vullen met de benodigde taken en bevoegdheden waardoor de rol van de IGK kan uitgroeien tot een volwaardige onafhankelijke inspectiefunctie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Jasper van Dijk

El Fassed

Hachchi

Voordewind