Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 23

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat overwogen wordt, verschillende taken van Defensie uit te besteden aan derden;

constaterende, dat in diverse landen uitbesteding heeft geleid tot flinke kostenstijgingen voor de overheid;

overwegende, dat het uitvoeren van taken voor Defensie omgeven is met bijzondere veiligheidseisen;

verzoekt de regering mede op basis van ervaringen in het buitenland en met inachtneming van de veiligheidseisen, te onderzoeken of uitbesteding in alle gevallen leidt tot een verantwoorde kostenbesparing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk