Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 22

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN EIJSINK EN HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg 7 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het diversiteitsbeleid bij Defensie op basis van geslacht en etnisch-culturele minderheden is beëindigd en er geen aparte scholings- en stageprogramma's meer worden georganiseerd;

constaterende, dat Nederland zich in internationaal verband inzet voor de waarborging van VNVR-resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid en daarmee de belangrijke rol van vrouwen in processen van wederopbouw na oorlogen erkent;

van mening, dat een actief diversiteitsbeleid bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand bij Defensie;

verzoekt de regering bij de lopende reorganisatie het diversiteitsbeleid wederom op te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Hachchi