Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 21

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID HERNANDEZ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van Defensie in zijn materieelinvesteringen nog onvoldoende inzet op robotisering en onbemande systemen bij de krijgsmacht;

overwegende, dat het project Deelverkenningen van het ministerie van Defensie anticipeert op de taakverschuiving naar robots en stelt dat Defensie bij elke materieelverwerving de elementen «onbemand» en «autonoom» centraal moet stellen;

verzoekt de regering bij elke materieelverwerving te handelen volgens het principe «robots tenzij»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hernandez