Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-X nr. 19

33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg 7 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse regering in 2010 voor ruim 150 mln. aan wapenexportvergunningen aan Griekenland heeft verleend;

constaterende, dat Griekenland in extreem ongunstige economische omstandigheden verkeert;

overwegende, dat een van de criteria voor wapenexport is dat wapenexport verenigbaar moet zijn met het economische vermogen van het ontvangende land;

verzoekt de regering de wapenexport naar Griekenland tot nader order op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk