Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 99

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat studenten die een deeltijdopleiding volgen naar ratio van de duur van hun opleiding langer moeten kunnen studeren alvorens zij met de langstudeermaatregel te maken krijgen;

constaterende, dat de door de Eerste Kamer aangenomen motie-Ganzevoort c.s. het kabinet oproept, de onbedoelde effecten voor deeltijdstudenten van de langstudeermaatregel terug te draaien;

verzoekt de regering de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zodanig aan te passen dat deeltijdstudenten niet automatisch tegen een langstudeerboete aanlopen;

verzoekt de regering voorts de Kamer hierover tijdig te informeren met het oog op de wijziging van deze wet bij ingang van het schooljaar 2012/2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Jasper van Dijk

Jadnanansing

Ortega-Martijn