Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 96

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 96 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S.

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vanwege afspraken binnen samenwerkingsverbanden sommige leerlingen verder zullen moeten reizen naar een school;

overwegende, dat in gevallen waarin deze kinderen niet zelfstandig kunnen reizen, zij gebruik moet kunnen blijven maken van door de gemeente gesubsidieerd leerlingenvervoer;

verzoekt de regering hierover in gesprek te gaan met de VNG en de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ferrier

Ortega-Martijn

Van der Ham