Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 91

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar

Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN LUCAS

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in toenemende mate sprake is van inmenging door universiteitsbestuurders in de publicaties van (digitale) universiteitsbladen;

verzoekt de regering in het overleg met bestuurders te benadrukken dat universiteitsbladen onafhankelijk zijn en dat redactionele inmenging ongewenst is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Lucas