Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 89

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 89 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Binnenlandse Zaken gemeenten en provincies aanmoedigt om te schatkistbankieren vanwege de instabiele financiële situatie in Europa;

verzoekt de regering schatkistbankieren in het onderwijs als norm te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk