Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 88

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 88 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering prestatieloon wil invoeren in het onderwijs;

van mening, dat eerst elders onderzoek naar prestatiebeloning moet worden gedaan, alvorens het onderwijs hiermee te belasten;

spreekt uit dat de Kamer een experiment met prestatiebeloning voor leden van het kabinet uitvoert, alvorens een besluit te nemen over prestatiebeloning in het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk