Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 86

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 86 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat onderwijsmanagers dikwijls niet uit het onderwijs zelf afkomstig zijn;

van mening, dat de afstand tussen bestuur en werkvloer zo klein mogelijk moet zijn;

verzoekt de regering te stimuleren dat onderwijsmanagers minstens eenmaal per week voor de klas staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk