33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 85 MOTIE VAN HET LID LUCAS

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het regeerakkoord is afgesproken dat vanuit OCW een bijdrage van 350 mln. wordt geleverd aan het topsectorenbeleid;

constaterende, dat deze middelen nu volledig uit de tweede geldstroom worden gehaald;

overwegende, dat door deze bijdrage uit de tweede geldstroom en het talentenprogramma van NWO, de vrije middelen voor excellent onderzoek beperkt worden;

overwegende, dat ook vanuit andere OCW-middelen, zoals de eerste geldstroom, de RAAK-subsidies en bijvoorbeeld de gereserveerde middelen voor hbo-onderzoek een bijdrage geleverd kan worden aan de kenniscontracten vanuit de topsectoren;

verzoekt de regering pragmatisch en flexibel om te gaan met de bijdrage vanuit OCW aan het topsectorenbeleid en ook de bijdragen vanuit andere geldstromen mee te tellen in de totale bijdrage van 350 mln.,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Naar boven