Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 84

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 84 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S.

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat niet alleen maatregelen getroffen dienen te worden om de huidige crisis het hoofd te bieden, maar dat tevens geïnvesteerd moet worden om ervoor te zorgen dat Europa straks sterker en innovatiever uit de crisis komt;

overwegende, dat kennis en innovatie de motor zijn van de nieuwe economie;

overwegende, dat de Nederlandse R&D-bedrijven en wetenschappers zich steeds meer richten op Europese fondsen;

overwegende, dat de Nederlandse wetenschap tot de top 3 van de wereld behoort en dat de Nederlandse wetenschappers relatief veel onderzoeksmiddelen uit Europa weten binnen te halen;

constaterende, dat de Nederlandse inzet gericht is op een lagere Europese meerjarenbegroting;

verzoekt de regering om tijdens de onderhandelingen over de voorgestelde EU-begroting 2014–2020 te pleiten voor verlagingen van de cohesie-, landbouw- en structuurfondsen en de Europese investeringen voor onderwijs, onderzoek en innovatie te ontzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Dijkhoff

Van der Ham

Schouw

Klaver

El Fassed