Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 82

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN MARCOUCH

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het budget voor homo-emancipatie met 2 mln. wordt verhoogd van 3,5 mln. naar 5,5 mln.;

constaterende, dat de bestemming van het nieuwe budget (5,5 mln.) nog onduidelijk is;

constaterende, dat projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen circa 75% (€ 760 000 naar € 200 000) worden gekort, onder meer door het wegvallen van het budget van het ministerie van BZK;

constaterende dat de minister met minder geld meer Gay-Straight Alliances (GSA) op scholen wenst te realiseren;

overwegende, dat volgens het SCP-rapport «Steeds gewoner, nooit gewoon» de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen nog steeds veel aandacht verdient;

overwegende dat het voorgestelde budget voor het realiseren van meer GSA onvoldoende is om meer GSA's op te kunnen zetten en te ondersteunen:

verzoekt de regering:

  • projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen niet te korten, maar het jaarlijkse budget te verhogen tot € 800 000 (een verhoging van € 600 000);

  • het jaarlijkse budget voor ondersteuning van GSA's te verhogen tot € 450 000 (een verhoging van € 250 000);

  • de hierboven genoemde verhogingen (€ 600 000 en € 250 000) te financieren uit de budgetverhoging (jaarlijks 2 mln.) voor homo-emancipatiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Marcouch