Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 80

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN KLAVER

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs belang wordt gehecht aan matching om de juiste student op de juiste plek te krijgen;

overwegende, dat matching een belangrijke factor is in het verhogen van studiesucces en -rendement;

verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat per collegejaar 2012–2013 met alle startende bachelorstudenten niet-bindende matchinggesprekken worden gevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Klaver