Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 77

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

contaterende, dat de regering bij de invoering van het passend onderwijs een ombuiging doorvoert van € 300 mln.;

voorts constaterende, dat er in het onderwijs nauwelijks draagvlak bestaat voor de invoering van (experimenten met) de prestatiebeloning in het onderwijs;

verzoekt de regering om het volledige bedrag de komende jaren in verband met de prestatiebeloning aan te wenden om de ombuiging bij het passend onderwijs te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik