Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 74

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 74 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het ministerie van OCW in 2012 per leerling in het voortgezet onderwijs per schooljaar € 7 412 uitgeeft;

voorts constaterende, dat bij de materiële lumpsum zoals die geldt voor het voortgezet onderwijs tegenwoordig geen verschil meer wordt gemaakt tussen relatief dure technische opleidingen in het vmbo en relatief goedkope opleidingen voor handel en administratie;

overwegende, dat deze wijze van bekostiging het voor scholen voor voortgezet onderwijs financieel onnodig onaantrekkelijk maakt om technische vmbo-opleidingen aan te bieden en deze te handhaven;

verzoekt de regering om te komen tot een differentiatie in de materiële lumpsum zodanig dat deze beter recht doet aan de verschillen in (materiaal)kosten die men moet maken voor het aanbod van opleidingen in de sectoren van het vmbo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik