33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het museum Orientalis grote stappen heeft gezet in het zelfstandig kunnen opereren;

verzoekt de regering in overleg te treden met museum Orientalis over een mogelijke eenmalige ondersteuning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Klijnsma

Jasper van Dijk

Naar boven