Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 223

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 223 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN KLIJNSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 215

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de bezuinigingen een aantal instituten, waaronder het Nederlands Theaterinstituut, het Nederlands Muziekcentrum en het NiNsee, nationaal instituut Nederlands slavernij verleden, hun deuren moeten sluiten,

constaterende dat hierdoor belangwekkend cultuurgoed teloor dreigt te gaan,

overwegende dat dit weliswaar geen rijkscollecties zijn, maar wel kennis en goederen betreft die mede met rijksgeld zijn opgebouwd,

verzoekt de regering, het cultuurgoed van genoemde instellingen zorgvuldig te borgen en, indien mogelijk, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf

Klijnsma