Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 222

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 222 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 213

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad van Cultuur op verzoek van de regering in de nabije toekomst advies zal uitbrengen over de herijking van het Nederlandse museumbestel;

verzoekt de regering, de musea in staat te stellen om volledig onderdeel te zijn van de herijking van het Nederlandse museumbestel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Jasper van Dijk