Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 211

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 211 MOTIE VAN DE LEDEN KLIJNSMA EN VAN DER WERF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet het ondernemerschap in de cultuursector wil stimuleren;

overwegende dat de cultuurkaart een belangrijk instrument is om jongeren kennis bij te brengen over cultuur;

constaterende dat CJP erin geslaagd is de financiering voor het volgend schooljaar voor het grootste gedeelte rond te krijgen;

verzoekt de regering, om dit culturele ondernemerschap te honoreren door eenmalig zes ton bij te dragen en daarvoor dekking te vinden in de Voorjaarsnota en/of de middelen voor frictiekosten en/of de middelen voor het internationaal cultuurbeleid, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig bijeen brengt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Van der Werf