Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 201

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 201 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 12 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluatie van de WMS blijkt dat deelnemers aan de medezeggenschap de gezamenlijke ambitie hebben zich in te zetten voor de kwaliteit van het onderwijs;

voorts constaterende dat kwaliteit als zodanig niet opgenomen is in de WMS;

van oordeel dat het belangrijk is dat binnen de medezeggenschap structureel gesproken wordt over onderwijskwaliteit en dat dit gerelateerd wordt aan beleid en middelen;

verzoekt de minister, te specificeren hoe de bepalingen van de WMS, met name de bepalingen met betrekking tot de informatierechten, gelezen kunnen worden om ruimte te geven aan de kwaliteitsambities zonder dat een wetswijziging noodzakelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik