Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 199

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 199 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 12 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat de verbeterpunten uit de brief van de minister van 30 maart 2012 over de evaluatie van de WMS moeten worden meegenomen door de sectoren in de horizontale dialoog die ze voeren via Vensters voor verantwoording (voor het voortgezet onderwijs) en via Vensters PO (wat thans in ontwikkeling is);

verzoekt de minister, de sectororganisaties ter overweging mee te geven, indicatoren over medezeggenschap op te nemen in Vensters voor verantwoording en Vensters PO en aan de Kamer te rapporteren wat de acties dienaangaande zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik