33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is, te bezuinigen op de publieke omroep zonder de kwaliteit aan te tasten;

verzoekt de regering de Kamer te informeren over hoe en wanneer wordt getoetst of de kwaliteit van de publieke omroep niet is aangetast door de bezuinigingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Van Dam

Van der Ham

Naar boven