33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 134 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER HAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering vast te houden aan het voornemen om nu al te regelen dat niet langer cadeaus mogen worden weggegeven in ruil voor lidmaatschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Van der Ham

Naar boven