33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID BOSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. Selectie moet plaatsvinden op basis van kwaliteit.»;

overwegende, dat de prestatieovereenkomst met de NPO nog steeds spreekt over percentages allochtonen op de publieke omroep;

verzoekt de regering het regeerakkoord uit te voeren en elke vorm van diversiteitsbeleid bij de publieke omroep tegen te gaan en de prestatieovereenkomst zo spoedig mogelijk in deze zin te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma

Naar boven