33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Nederlandstalig drama en de Nederlandstalige documentaire grote populariteit hebben onder de Nederlandse kijker en tot een van de hoofdtaken dienen te horen van de publieke omroep;

overwegende, dat deze producties ook een belangrijk element vormen voor de veerkracht van de Nederlandse speelfilm en documentairefilm;

overwegende, dat door de bezuinigingen de middelen voor deze producties onder grote druk komen te staan;

verzoekt de minister met de publieke omroep afspraken te maken over het handhaven van het huidige budgetaandeel voor het Nederlands drama en de Nederlandse documentaire,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Peters

Van Dam

Voordewind

Jasper van Dijk

Naar boven