33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een succesvolle toekomst voor het Metropole Orkest gerealiseerd kan worden indien het orkest vier jaar de tijd krijgt met 11,5 mln. aan middelen;

verzoekt de regering met deze inzet hierover in overleg te gaan met het Muziekcentrum van de Omroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van Dam

Naar boven