33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering bij de vorming van plannen voor het toekomstige omroepbestel de mogelijkheid te verkennen om ruimte te maken voor een zelfstandige nieuwkomende omroep door die de plek van een bestaande omroep te laten overnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van der Ham

Peters

Naar boven