Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 115

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 115 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Caribisch Nederland geen bekostigde volwasseneneducatie heeft;

overwegende, dat op de BES-eilanden laaggeletterdheid onder volwassenen nog vaak voorkomt;

overwegende, dat sociale kanstrajecten alleen voor jongvolwassenen een oplossing bieden voor het tegengaan van laaggeletterdheid;

verzoekt de regering om net als in het Europees deel van Nederland ook op de BES-eilanden volwassenenonderwijs te organiseren en laaggeletterdheid binnen alle leeftijdgroepen te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn