Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 109

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 109 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering niet investeert in onderwijs;

constaterende, dat het bedrijfsleven zich voorstander toont van meer investeringen in het onderwijs en dat het bedrijfsleven specifieke knelpunten ziet in de aansluiting tussen het onderwijs en de behoefte van het bedrijfsleven;

verzoekt de regering de vennootschapsbelasting met een kwart procent te verhogen en de opbrengsten direct te gebruiken om te investeren in het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jasper van Dijk

Çelik