Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 108

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 108 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Europa en ook Nederland wordt geraakt door de zwaarste crisis in decennia;

overwegende, dat goed onderwijs de enige manier is om Nederland uit de crisis te helpen;

verzoekt de regering niet te bezuinigen op onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Van der Ham

Jadnanansing

Jasper van Dijk

Ortega-Martijn