Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VIII nr. 105

33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er in het onderwijsveld een cultuuromslag gewenst is die het respect voor leraren en ondersteunend personeel versterkt;

overwegende, dat een gezagsverhouding en een zekere professionele afstand tussen leerlingen en onderwijzend en/of onderwijsondersteunend personeel daarvoor onontbeerlijk is;

verzoekt de regering te bevorderen dat scholen in hun schoolreglement vastleggen dat onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel niet bij de voornaam worden aangesproken, maar met meneer/mevrouw en met u in plaats van je en jij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema