Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 52

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 17 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 7 Arbeidszaken overheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).

II

In artikel 13 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).

Toelichting

In de begroting is geld gereserveerd voor het programma Veilige Publieke Taak. Uit onderzoek blijkt, dat er nog onvoldoende bouwkundige, technische of elektronische maatregelen tegen ongewenst gedrag worden uitgevoerd. Daarom beoogt dit amendement het budget voor de uitvoering van het programma Veilige Publieke Taak, bijvoorbeeld door middel van cameratoezicht, gedurende twee jaar te verhogen met jaarlijks 5 miljoen euro. Dit amendement voorziet daarin voor het eerste jaar, het komende begrotingsjaar 2012.

Dekking voor het amendement wordt gezocht in de post «Onvoorzien» (van artikel 13).

Koopmans