33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 17 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de nationale visa en enkele andere onderwerpen wordt voorzien in een legesheffing voor de aanvraag of afgifte van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd;

van mening, dat voorkomen moet worden dat de last van de legesheffing bij de aanvraag of afgifte van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd te groot wordt, met name voor gezinnen met kinderen;

verzoekt de regering bij het vaststellen van het legestarief voor de aanvraag of aangifte van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd te voorzien in een verlaagd tarief voor gezinsleden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Schouw

Dibi

Naar boven