Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VII nr. 32

33 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Openbaar bestuur en democratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1 000).

II

In artikel 5 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 400 (x € 1 000).

Toelichting

Via dit amendement wordt een bedrag van € 400 000,– gereserveerd om de agenda burgerschap voor integratie en sociale veiligheid ten volle ten uitvoer te kunnen brengen. Het geld kan worden ingezet om ouderinitiatieven voor het mengen van scholen in stand te houden en de bestaande kennis en deskundigheid te borgen en betrokken ouders, scholen en gemeenten te blijven ondersteunen om schooluitval en taalachterstanden aan te pakken. Het kabinet stelt dat de overheid burgers in staat wil stellen om zelf inhoud te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om vragen, problemen en uitdagingen waar men mee geconfronteerd wordt samen met anderen aan te pakken en op te lossen en zo de eigen leefomgeving vorm en kwaliteit te geven. De ouderinitiatieven in het land om o.a. scholen te mengen, ouders te betrekken bij school en opvoeding en taalachterstanden aan te pakken voldoen aan deze vraag van het kabinet. Derhalve moeten deze voortgang blijven vinden en kunnen uitbreiden. Temeer omdat de segregatie in het onderwijs en het gebrek aan ouderbetrokkenheid nog steeds actuele onderwerpen zijn.

Dekking wordt gevonden door het bedrag dat is bestemd voor de scholing en vorming van lokale raadsleden met € 400 000,– te minderen. Raadsleden kunnen zich nu al scholen via fractiebudget of vanuit de onkostenvergoeding voor raadsleden. Bovendien ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor de politieke partijen zelf, om te zorgen dat hun raadsleden voldoende geschoold zijn.

Karabulut