Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VI nr. 8

33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 8 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor bepaalde opleidingen, stages, banen en functies een verklaring omtrent gedrag (vog) is vereist;

overwegende, dat een vog van groot belang is, zeker in geval van zedenmisdrijven en zware criminaliteit;

overwegende, ook dat relatief lichte vergrijpen, door jeugdigen en adolescenten gepleegd, kunnen voorkomen dat een vog wordt afgegeven;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) aan jeugdigen expliciet kenbaar maakt, bereid te zijn de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, alsmede de ontwikkeling die de jeugdige dader heeft doorgemaakt, mee te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Recourt

Kooiman

Dibi

Koşer Kaya