Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VI nr. 6

33 000 VI Vaststellling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 29 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor bepaalde opleidingen, stages, banen en functies een verklaring omtrent gedrag (vog) is vereist;

overwegende, dat een vog van groot belang is, zeker in geval van zedenmisdrijven en zware criminaliteit;

overwegende, dat ook relatief lichte vergrijpen, door jeugdigen en adolescenten gepleegd, kunnen voorkomen dat een vog wordt afgegeven;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG), bij de beoordeling van een vog-aanvraag, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd meeweegt, alsmede de ontwikkeling die de dader heeft doorgemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Recourt

Kooiman

Dibi

Koşer Kaya