33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID ARIB

Ontvangen 16 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 1 000 (x € 1 000).

II

In artikel 21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 1 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt voor het jaar 2012 de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht zeker te stellen.

Deze polikliniek in Nederland voor onderzoek naar kindermishandeling zal, vanwege gebrek aan financiële middelen, volgend jaar te moeten sluiten. De indiener van dit amendement acht dit hoogst onwenselijk omdat daarmee unieke expertise ten aanzien van het opsporen van kindermishandeling verloren dreigt te gaan.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in het niet-juridische verplichte deel van het budget voor het beleidsartikel 21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid. Het betreft onder andere het niet-juridisch verplichte deel voor een effectieve nationale crisisresponsorganisatie op dat artikel.

Arib

Naar boven