33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 53 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELISSEN EN VAN TOORENBURG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43

Voorgesteld 8 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de overheid de burger wil activeren en betrekken;

overwegende, dat er steeds vaker opnamen van overvallers en andere criminelen worden gemaakt terwijl er op het gebied van opsporing ruimte voor verbetering bestaat;

overwegende, dat de opsporing van criminelen vergemakkelijkt wordt indien zo snel mogelijk na een misdrijf beelden van de dader breed beschikbaar zijn zodat ook de pakkans toeneemt;

overwegende, dat voor de burger die slachtoffer of getuige is van een misdrijf, rechtmatigheid en het belang van snelle en kansrijke opsporing de belangrijkste beweegreden zal zijn om beelden te openbaren;

overwegende, dat de politie er niet in slaagt, alle beschikbare opnamen snel en adequaat op internet te zetten;

overwegende, dat er nu ook al beelden van overvallers via «social media» en andere internetservices worden verspreid zonder dat hierbij de verplichting bestaat aangifte te doen en de beelden expliciet ter beschikking te stellen aan de politie;

overwegende, dat de privacy van onschuldige burgers wordt vergroot door het plaatsen van beelden van daders op internet te koppelen aan een verplichting tot het doen van aangifte bij de politie;

overwegende, dat het doen van valse aangifte strafbaar is, net zoals smaad en laster zodat het onterecht plaatsen van beelden aangepakt kan worden;

verzoekt de regering om beleid te ontwikkelen zodat burgers zonder angst voor strafrechtelijke vervolging en/of bestuurlijke beboeting beeldregistraties van overvallers en andere verdachten van misdrijven op internet kunnen zetten of op andere manieren kunnen openbaren mits daarbij aangifte wordt gedaan bij de politie en de beeldregistratie tevens wordt aangeboden aan de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen

Van Toorenburg

Naar boven