33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 52 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN VAN DER STEUR TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 30

Voorgesteld 8 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2011 voor 329 mln. euro forensische zorg heeft ingekocht bij zorgaanbieders via een inkooprelatie;

constaterende, dat bij veel zorginstellingen waar Justitie plaatsen inkoopt bestuurders salarissen ontvangen die hoger zijn dan het salaris van de minister;

van mening, dat zuinig moet worden omgegaan met schaarse middelen op de justitiebegroting;

verzoekt de regering bij zorgaanbieders kenbaar te maken dat salarissen hoger dan het salaris van de minister niet wenselijk zijn, met als doel dat het ministerie van Veiligheid en Justitie uiteindelijk geen zorgplaatsen meer inkoopt bij zorginstellingen die salarissen uitkeren die hoger zijn dan het salaris van de minister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Van der Steur

Naar boven