33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 2 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van groot belang is dat overal in het land lokaal adequate politiecapaciteit beschikbaar is voor lokale prioriteiten;

verzoekt de regering te onderzoeken, welke groei van de politiesterkte op termijn nodig zou zijn om te waarborgen dat onafhankelijk van landelijke prioriteiten per 5 000 inwoners ten minste een wijkagent voor minimaal 80% van de tijd beschikbaar is, en de Kamer daarover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Hennis-Plasschaert

Çörüz

Schouten

Brinkman

Berndsen

Van Raak

Marcouch

Dibi

Naar boven